Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo thạc sĩ

07-01-2022    40 lượt xem

Buổi chia sẻ học thuật cùng Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hải

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo cao học, từ ngày 27/12 - 29/12/2021, TS. Nguyễn Thị Hồng Hải (Trường Đại học Greenwich, Anh) đã có buổi chia sẻ học thuật trực tuyến học phần “Những vấn đề du lịch đương đại” (Tạm dịch: Comtemporary Issues in Tourism) cho các học viên cao học đang theo học tại Trường Du lịch – Đại học Huế.

17-09-2020    53 lượt xem

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH, KHOA DU LỊCH

Danh mục luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Khoa Du lịch - Đại học Huế 

16-09-2020    40 lượt xem

Hội đồng thẩm định đề án mở ngành Du lịch trình độ Thạc sĩ của Khoa Du lịch - Đại học Huế

Sáng ngày 17/01/2020, Đại học Huế tổ chức Hội đồng thẩm định đề án mở ngành Du lịch trình độ Thạc sĩ của Khoa Du lịch - Đại học Huế. Được biết đây là ngành đào tạo về du lịch thứ 2 tại Khoa Du lịch, sau ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (được cấp phép mở ngành năm 2016).

15-09-2020    36 lượt xem

Khai giảng lớp cao học khóa IV, đợt 2 năm 2019 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Sáng ngày 16/11/2019 Lễ khai giảng khóa IV, đợt 2 năm 2019 chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành đã được tổ chức trang trọng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế.

03-07-2019    33 lượt xem

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khóa I, đợt 2, niên khoá 2016-2018

Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2019, tại Hội trường tầng 5, Khoa Du lịch – Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ cho 23 tân Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khóa I, đợt 2, niên khoá 2016-2018.

05-01-2019    44 lượt xem

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khóa I, niên khoá 2016-2018

Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường tầng 5, Khoa Du lịch – Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ cho 13 tân Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khóa I, niên khoá 2016-2018.