Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo thạc sĩ

14-06-2016    32 lượt xem

Khai giảng khóa đầu tiên đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Sáng ngày 10/6/2016, Lễ khai giảng Khóa I Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành đã được tổ chức trang trọng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Chủ nhiệm Khoa Du lịch, đại diện phòng Khoa học Hợp tác quốc tế và các tân học viên của chương trình. Mặc dù trước đây Khoa đã tổ chức 2 khoá liên kết đào tạo thạc sĩ về ngành Du lịch, nhưng đây là khóa đầu tiên Khoa Du lịch thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ của mình, nên đặc biệt có ý nghĩa

27-01-2016    45 lượt xem

Ngành, chuyên ngành gần

Danh mục các ngành, chuyên ngành gần với chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (QT DVDL&LH)
Mã số ngành: 60340103

26-10-2015    58 lượt xem

Các kỹ năng sau khi kết thúc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị DVDL&LH

Học viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ tích lũy được các kỹ năng:

13-08-2015    51 lượt xem

Kế hoạch dự kiến của đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị DVDL&LH định hướng ứng dụng

Kế hoạch dự kiến của đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành định hướng ứng dụng được mô tả như bảng sau:

23-12-2014    58 lượt xem

Kế hoạch dự kiến của đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị DVDL&LH định hướng nghiên cứu

Kế hoạch dự kiến của đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành định hướng nghiên cứu được mô tả như bảng sau:

23-12-2014    89 lượt xem

Ngành, chuyên ngành đúng và phù hợp

Danh mục các ngành, chuyên ngành đúng và phù hợp với chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (QTDVDL&LH)
Mã số ngành: 8810103