Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Hội đồng thẩm định đề án mở ngành Du lịch trình độ Thạc sĩ của Khoa Du lịch - Đại học Huế

Hội đồng thẩm định đề án mở ngành Du lịch trình độ Thạc sĩ của Khoa Du lịch - Đại học Huế

Sáng ngày 17/01/2020, Đại học Huế tổ chức Hội đồng thẩm định đề án mở ngành Du lịch trình độ Thạc sĩ của Khoa Du lịch - Đại học Huế. Được biết đây là ngành đào tạo về du lịch thứ 2 tại Khoa Du lịch, sau ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (được cấp phép mở ngành năm 2016).

Thành phần tham dự gồm PGS. TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế, PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Khoa trưởng Khoa Du lịch, chủ nhiệm chương trình đào tạo đề án, đại diện Ban soạn thảo đề án và các nhà khoa học thẩm định chương trình được mời từ các trường đại học trên cả nước.

Mở đầu, PGS.TS. Trần Hữu Tuấn – đại diện cơ sở đào tạo tuyên bố lý do cần thiết của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đề án Thạc sĩ ngành Du lịch và báo cáo với Hội đồng những nội dung cơ bản của dự thảo chương trình đào tạo.

Sau khi nghe trưởng ban soạn thảo trình bày đề án, các phản biện nhận xét, góp ý chỉnh sửa đề án. Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao Ban soạn thảo đã dự thảo bản đề án phù hợp về mặt pháp lý theo thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

PGS. TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế đồng thời là chủ tịch Hội đồng thẩm định cũng đã thống nhất quan điểm với các nhà khoa học: Đồng ý nội dung cơ bản của đề án, về cấu trúc, khối lượng và nội dung chương trình đầy đủ phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Các nhà khoa học đề nghị ban soạn thảo xem xét lần cuối về nhân lực giảng dạy, các điều kiện để bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh và tiêu chuẩn người hướng dẫn khoa học.

Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu kín, chủ tịch Hội đồng thẩm định đã kết luận đồng ý cho Khoa Du lịch làm thủ tục hoàn tất hồ sơ chính thức công nhận chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Du lịch. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa chuẩn bị đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất đầy đủ để bắt đầu tuyển sinh đào tạo từ năm 2020.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

 

Nguồn: Nguyễn Thị Minh Phương