Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo thạc sĩ

29-11-2018    13 lượt xem

Quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Trường Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý Anh chị học viên cao học quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, bao gồm ngành Du lịch & ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

29-11-2018    16 lượt xem

Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch, Đại học Huế kính thông báo đến học viên lớp cao học khóa II, đợt 2, năm 2017-2019 kế hoạch thực hiện luận văn Thạc sĩ.

07-11-2018    13 lượt xem

Lễ khai giảng lớp cao học khoá III, đợt 2, 2018-2020

Ngày 27/10 vừa qua, Khoa Du lịch – Đại học Huế (HAT) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng dành cho học viên lớp cao học khoá III, đợt 2 năm 2018 - 2020.

29-05-2018    26 lượt xem

Lễ khai giảng lớp Cao học khóa 3, đợt 1, năm 2018-2020

Sáng ngày 19/5/2015 lễ khai giảng lớp Cao học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 3, đợt 1, năm 2018-2020 đã diễn ra long trọng tại Khoa Du lịch, Đại học Huế.

12-04-2018    22 lượt xem

Quyết định về việc giao đề tài Thạc sĩ đối với học viên khóa 1, đợt 2, năm 2016-2018

Tổ Khoa học-Hợp tác quốc tế, bộ phận Sau Đại học, Khoa Du lịch, Đại học Huế kính thông báo đến học viên cao học khóa 1, đợt 2, năm 2016-2018 Quyết định giao tên đề tài thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ 

 

22-03-2018    17 lượt xem

Quy định tạm thời về thời gian học tập của học viên Cao học

Tổ Khoa học-Hợp tác quốc tế, bộ phận Sau đại học kính thông báo đến Quý học viên Cao học Quy định tạm thời về thời gian học tập của học viên.