Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Tuyển sinh thạc sĩ

08-03-2024    109 lượt xem

Hồ sơ đăng ký dự thi thạc sỹ năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế gửi thông tin về các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng ký dự thi cao học năm 2024

27-01-2024    180 lượt xem

Thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

06-02-2023    117 lượt xem

Trường Du lịch tuyển sinh cao học năm 2023 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ các ngành tuyển sinh cao học năm 2023 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

07-02-2022    55 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ các ngành tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

04-01-2022    47 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ các ngành tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021

28-01-2021    37 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ các ngành tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 như sau: