Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo thạc sĩ

07-02-2018    27 lượt xem

Thông báo v/v phân công GVHD thực hiện luận văn Thạc sĩ và nhiệm vụ của học viên Khóa 1 đợt 2 năm 2016-2018

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên Khóa 1, đợt 2, năm học 2016 - 2018 thông báo về việc phân công Giảng viên hướng dẫn và nhiệm vụ của học viên trong thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ.

02-02-2018    20 lượt xem

Thông báo v/v kế hoạch thực hiện luận văn Thạc sĩ Khóa 1 đợt 2 năm 2016-2018

Nhằm mục đích chuẩn bị cho công tác thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ được hoàn thành theo đúng kế hoạch đào tạo, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên Khóa 1, đợt 2, năm học 2016 - 2018 kế hoạch và quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.

02-02-2018    32 lượt xem

Danh sách phân bổ tạm thời Giảng viên hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp cho học viên Khóa 1, đợt 2, năm 2016-2018

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên Khóa 1, đợt 2, năm học 2016 - 2018 danh sách phân bổ tạm thời Giảng viên hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.

18-01-2018    36 lượt xem

Thông tin giảng viên giảng dạy Cao học

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Đại học Huế theo hướng đại học nghiên cứu, mở rộng đào tạo Thạc sĩ, Trường Du lịch - Đại học Huế đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để đáp ứng nhu cầu phát triển đào tạo sau đại học và nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

 

09-06-2017    23 lượt xem

Khai giảng lớp QTDVDL&LH khóa II, đợt 1 năm 2017

Tiếp bước sự thành công của các khóa đào tạo bậc cao học trước, sáng ngày 02/06/2017 Lễ khai giảng khóa II, đợt 1 năm 2017 chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành đã được tổ chức trang trọng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế.

23-01-2017    40 lượt xem

Khai giảng lớp đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa I, đợt 2 năm 2016

Sáng ngày 24/12/2016, Lễ khai giảng Khóa I, đợt 2 năm 2016 Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành đã được tổ chức trang trọng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Chủ nhiệm Khoa Du lịch-Đại học Huế, đại diện tổ Khoa học Hợp tác quốc tế, bộ phận Sau đại học và 23 tân học viên của khóa học (2016-2018). Kết quả đó, Khoa du lịch-Đại học Huế đang từng bước khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo chất lượng du lịch cho Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung.