Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Đào tạo thạc sĩ

07-03-2024    118 lượt xem

Hồ sơ đăng ký làm luận văn thạc sỹ

Trường Du lịch - Đại học Huế gửi các bạn học viên cao học các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng ký làm luận văn thạc sĩ:

27-01-2024    117 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng Đánh giá tiến độ Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng Đánh giá tiến độ Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

11-01-2023    42 lượt xem

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2022

Chiều ngày 17/10/2022, tại Hội trường tầng 5, Trường Du lịch - Đại học huế đã long trọng diễn ra Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ năm 2022 cho học viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

04-01-2022    49 lượt xem

Hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện luận văn Thạc sĩ khóa IV đợt 2, năm 2019

Để tăng cường công tác đào tạo và theo dõi tiến độ thực hiện luận văn của học viên, sáng ngày 04/8/2021 Trường Du lịch - Đại học Huế tổ chức Hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên khóa IV đợt 2 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến. 

04-01-2022    45 lượt xem

Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa IV năm 2019 - 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học trong năm học 2020-2021, Trường Du lịch – Đại học Huế đã long trọng tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cho 21 học viên cao học khóa IV năm 2019 - 2021. Hội đồng bảo vệ diễn ra liên tục trong 3 ngày từ ngày 23/4-25/4/2021.

04-01-2022    61 lượt xem

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021

Chiều ngày 09 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 5, Trường Du lịch – Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ cho các tân Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021