Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

03-04-2024    125 lượt xem

Trường Du lịch – Đại Học Huế tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tố Quyên

Ngày 29/3/2024 được sự đồng ý của Đại học Huế, Trường Du lịch – Đại học Huế đã long trọng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Tố Quyên.

27-01-2024    180 lượt xem

Thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

13-03-2024    112 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch

Ngày 13/03/2024 Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch.

27-01-2024    110 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học HuếTổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch
28-01-2024    230 lượt xem

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế - Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024
27-01-2024    97 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch.

Lý do chọn trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế với sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trên cả nước; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế