Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế
  • <p>PGS.TS Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Đại học Huế trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Khoa Du lịch, nay là Trường Du lịch - Đại học Huế</p>
  • <p>Trường Du lịch - Đại học Huế liên kết quảng bá tuyển sinh với Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng</p>
  • <p>Trường Du lịch – Đại học Huế tuyển sinh đào tạo bậc Thạc sĩ Du lịch năm 2021</p>
  • <p>Khai giảng lớp QTDVDL&LH khóa II, đợt 1 năm 2017</p>
  • <p>Khai giảng lớp đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa I, đợt 2 năm 2016</p>
  • <p>Lễ bảo vệ đề cương luận văn cao học chuyên ngành QTDV&LH, Khóa 1, niên khóa 2016-2018</p>
  • <p>Liên kết quảng bá tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa</p>

Danh mục luận văn thạc sĩ

Danh mục các luận văn thạc sĩ đã bảo vệ đạt yêu cầu và các đề tài luận văn đang được nghiên cứu

Xem tiếp

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bậc Thạc sĩ

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên cao học Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bậc Thạc sĩ hệ chính quy.

 

Xem tiếp

Quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Trường Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý Anh chị học viên cao học quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, bao gồm ngành Du lịch & ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Xem tiếp

Thông tin giảng viên giảng dạy Cao học

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Đại học Huế theo hướng đại học nghiên cứu, mở rộng đào tạo Thạc sĩ, Trường Du lịch - Đại học Huế đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để đáp ứng nhu cầu phát triển đào tạo sau đại học và nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

 

Xem tiếp

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế và thương hiệu của mình. Đây là ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, có nhu cầu về lao động cao. Tuy nhiên, ngành đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực có chất lượng cao. Vì thế, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực phục vụ cho du lịch là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa quyết định cho sự tồn tại và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Xem tiếp
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.