Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Giới thiệu chương trình Đào tạo Sau đại học

Giới thiệu về chương trình đào tạo sau đại học tại Trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế: "Chất lượng tạo ra sự khác biệt"

Tính đến nay, Trường Du lịch - Đại học Huế là một trong những cơ sở đào tạo về du lịch hàng đầu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngoài 7 ngành đào tạo bậc đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế đang đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ với các ngành sau:

 

- Ngành Du lịch (mã ngành: 8810101)
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành: 8810103)
Ngành Du lịch (mã ngành: 9810101)