Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông tin liên hệ

Nhập ý kiến góp ý

(*) yêu cầu nhập thông tin.

Trường Du lịch

22 Lâm Hoằng, TP Huế
huht@hueuni.edu.vn
0234.3897744

Bộ phận sau đại học

Thầy Lê Văn Hoài
lvhoai@hueuni.edu.vn
0234.3897057