Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Trường Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý Anh chị học viên cao học quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, bao gồm ngành Du lịch & ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

 

Chú ý: Tất cả các biểu mẫu có liên quan đã được đăng tải trong mục Văn bản --> Biểu mẫu văn bản sau đại học

 

Nguyễn Thị Minh Phương.

Tổ KH-HTQT

Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.