Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1416/QĐ-BVHTTDL NGÀY 14 - 04 - 2009

Ban hành Chương trình Khung đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

 

Thông báo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

Thông báo mở khóa mới

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 11 (Tháng 11 năm 2016)

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016