Thông tin mở lớp mới

Mở lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Khóa 11 năm 2017 dành cho sinh viên năm 3, 4 và sinh viên đã tốt nghiệp của tất cả các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp.

Thời gian khai giảng Thứ 5 ngày 2/3/2017 lúc 17h00 tại phòng 2.4 Khoa Du lịch - Đại học Huế

Tùy theo đối tượng học, thời gian học kéo dài 1, 2 hoặc 3 tháng

* Đối với lớp 1 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn

* Đối với lớp 2 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

* Đối với lớp 3 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các khối ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Thông báo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

Thông báo mở khóa mới

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 11 (Tháng 11 năm 2016)

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016