Thông tin liên hệ

Khoa Du lịch - ĐH Huế
Địa chỉ: 22 Lâm Hoằng- TP Huế
Điện thoại: 0543. 897755 Di động: 01266699885
Email: hat124@gmail.com Yahoo/Skype: hat

Nhập ý kiến góp ý

Thông báo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

Thông báo mở khóa mới

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 11 (Tháng 11 năm 2016)

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016