Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

STT

NỘI DUNG

Ba tháng

Hai tháng

Một tháng

A.

Kiến thức cơ sở

165

90

45

1.

Địa lý VN và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam

30

15

10

2.

Lịch sử Việt Nam

35

20

10

3.

Khái quát lịch sử  văn minh thế giới

20

10

 

4.

Văn hóa Việt Nam

50

25

10

5.

Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

30

20

15

B.

Kiến thức chuyên ngành

180

165

90

1.

Tổng quan du lịch

25

25

 

2.

Quản trị kinh doanh lữ hành

25

25

 

3.

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

30

30

15

4.

Tâm lý khách du lịch

15

10

5

5.

Giao tiếp ứng xử trong du lịch

15

10

5

6.

Phẩm chất đạo đức nghề HDDL

10

10

10

7.

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

30

25

25

8.

Thực hành hướng dẫn du lịch

30

30

30

 

Tổng cộng trên lớp

345

255

135

C.

Thực tập cuối khóa

56

56

56

 

Thông báo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

Thông báo mở khóa mới

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 11 (Tháng 11 năm 2016)

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016