Giới thiệu chương trình học

Giới thiệu chương trình đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  Chương trình đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nhằm Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Du lịch và Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Cung cấp cho học viên khối kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế-xã hội, chính trị của Việt Nam. 

Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.

Thông báo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

Thông báo mở khóa mới

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 11 (Tháng 11 năm 2016)

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016