Hồ sơ học viên lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Hồ sơ nhập học lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  • 01 phiếu đăng ký nhập học,
  • 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hay đại học (hoặc giấy xác nhận là sinh viên) thuộc các ngành nêu trên,
  • 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau), (phiếu dán ảnh)
  • 01 phong bì có dán tem ghi sẵn địa chỉ liên lạc (và số điện thoại cố định).
  • Sơ yếu lí lịch

Thông báo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

Thông báo mở khóa mới

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 11 (Tháng 11 năm 2016)

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016