Giới thiệu chương trình đào tạo ngắn hạn

Chương trình đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nhằm: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Du lịch và Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Cung cấp cho học viên khối kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế-xã hội, chính trị của Việt Nam. Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.

Đối tượng và thời gian đào tạo:

  • Đối với lớp 1 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn.
  • Đối với lớp 2 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.
  • Đối với lớp 3 tháng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các khối ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Chương trình học

Nội dung chương trình học áp dụng cho các lớp "nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" bao gồm các khối kiến thức:

  • Kiến thức cơ sở
  • Kiến thức chuyên ngành
  • Thực tập cuối khóa

Thông báo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

Thông báo mở khóa mới

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 11 (Tháng 11 năm 2016)

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016