• <p>Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ</p>
  • <p>Sinh viên theo học lớ hướng dẫn viên du lịch</p>
  • <p>Sinh viên theo học lớp hướng dẫn</p>
  • <p>Sinh viên thực tập hướng dẫn viên du lịch</p>
  • <p>Sinh viên thực tập hướng dẫn viên du lịch</p>
  • <p>Sinh viên thực tập hướng dẫn viên du lịch</p>
  • <p>hướng dẫn du  lịch Huế</p>

Thông tin mở lớp mới

Mở lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Khóa 11 năm 2017 dành cho sinh viên năm 3, 4 và sinh viên đã tốt nghiệp của tất cả các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp.

Thời gian khai giảng Thứ 5 ngày 2/3/2017 lúc 17h00 tại phòng 2.4 Khoa Du lịch - Đại học Huế

Tùy theo đối tượng học, thời gian học kéo dài 1, 2 hoặc 3 tháng

Giới thiệu chương trình học

Giới thiệu chương trình đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  Chương trình đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nhằm Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Du lịch và Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Cung cấp cho học viên khối kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế-xã hội, chính trị của Việt Nam. 

Thời gian đăng ký học

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016

Hình thức đăng ký: Thông qua chức năng đăng ký học trên Website hoặc đến trực tiếp Phòng đào tạo - Khoa Du lịch - Đại học Huế

Thông báo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

Thông báo mở khóa mới

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 11 (Tháng 11 năm 2016)

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn

Thời gian đăng ký học lớp nghiệp vụ hướng dẫn khóa 11 năm 2016 từ 15/10/2016 đến 15/11/2016