Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế
  • <p>Thông báo tuyển sinh cao học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2023</p>
  • <p>Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2023</p>
  • <p>Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ năm 2022 cho học viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành</p>

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2023

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2023 như sau:

Xem tiếp

Trường Du lịch tuyển sinh cao học năm 2023 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ các ngành tuyển sinh cao học năm 2023 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Xem tiếp

Hoạt động giảng dạy các học phần Nghiên cứu sinh ngành Du lịch 2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2023, Trường Du lịch - Đại học Huế tổ chức hoạt động giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo từ ngày 09/02/2023 đến hết ngày 16/02/2023. 

Xem tiếp

Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

Tuyen-sinhCăn cứ  Thông báo  số  118/TB-ĐHH ngày 24 tháng 01 năm 2022  của Giám đốc Đại học Huế về việc  Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm  2022  của  Đại học Huế;
Trường  Du lịch  –  Đại học Huế  thông báo tuyển sinh  nghiên cứu sinh  và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

Xem tiếp

Khung chương trình đào tạo ngành Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (MS: 8810103)

Xem tiếp
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.