Chào mừng quý bạn đọc đến với Thư viện số Khoa Du lịch, Đại học Huế ( DR-HAT)

DR-HAT ( Digital Repository Hospitality and Tourism) là nguồn cơ sở dữ liệu khoa học của HAT, bao gồm: Đề tài nghiên cứu, khóa luận, luận văn, luận án, bài báo khoa học, các sản phẩm sáng tạo đạt giải thưởng tại các cuộc thi của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Huế . Bạn đọc của DR-HAT sử dụng tài khoản do Thư viện cấp. Bạn đọc ngoài trường được sử dụng các tài liệu mở hoặc xem trực tuyến sau khi đăng ký tài khoản thành công. Tuân thủ Luật bản quyền khi sử dụng tài liệu trên trang này