Tổ Đào tạo – CTSV

  • Tổng quan

           Tổ ĐT – CTSV hiện nay có 7 cán bộ, công nhân viên chức, lao động cơ cấu gồm một tổ trưởng và một tổ phó. Tổ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo đại học bao gồm: Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch và quy mô đào tạo; tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo theo quy chế của Bộ GD&ĐT, Đại học Huế và quy định của nhà trường. Bên cạnh đó, tổ còn thực hiện các hoạt động  liên quan đến công tác sinh viên.

  • Nhân sự tổ
STT Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị Thông tin
1  Nguyễn Đức Cường Phụ trách
PGS. TS Chi tiết
2  Nguyễn Văn Thái CV ThS
3  Lê Mạnh Hùng CV ThS
4  Nguyễn Ngọc Quý CV ThS
5  Lê Thị Sáu
CV CN
6  Võ Thị Minh Trang CV CN

Thông tin về admin

Bài viết tương tự

hanhchinh

Tổ TCHC

 Tổng quan Tổ Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và giúp …