Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Tổ ĐT-CTSV Trường Du lịch thông báo Danh sách sinh viên các khóa đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ II năm học 2020-2021

Danh sách đăng ký: tại đây 

Lưu ý:  – Sinh viên bắt đầu đóng tiền học phí học lại từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/01/2021 tại Tổ KH-TC.

            – Sinh viên kiểm tra thông tin trên danh sách đăng ký, có sai sót liên hệ trực tiếp với Tổ ĐT-CTSV để xử lý.

            – Những bạn bị bôi đỏ trong danh sách trên, trực tiếp đến tại Tổ ĐT-CTSV để bổ sung thông tin, nếu không sẽ không có danh sách để đóng tiền tại Tổ KH-TC.

            – Chỉ đăng ký học lại với các khóa 52, 53. Những học phần học lại với khóa 54 sẽ có thông báo sau.

Trân trọng!

Thông tin về Tổ Đào tạo

Bài viết tương tự

unnamed

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra ngoại ngữ không chuyên cấp độ B1 đợt 2 (tháng 3) năm 2021.

Chi tiết  xem tại đây