Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về lịch hướng dẫn sử dụng thư viện cho SV K51

Thông báo về lịch hướng dẫn sử dụng thư viện cho SV K51

Thông báo về lịch hướng dẫn sử dụng thư viện cho SV K51:

 
STT Lớp Ngày tập huấn Thời điểm Địa điểm
1 LH A1 Thứ Tư ngày 06/09 10h-10h45  

 

 

 

Phòng thực hành máy. (Tầng 2- Khu nhà khách chuyên gia Khoa Du lịch, Đại học Huế).

2 QTKD A Thứ Tư ngày 06/09 16h-16h45
3 LH B1 Thứ Năm ngày 07/09 16h-16h45
4 QTKD C Thứ Hai ngày 11/09 10h-10h45
5 QTKD B Thứ Ba ngày 12/09 16h-16h45
6 LH A2 Thứ Tư ngày 13/09 10h-10h45
7 LH C1 Thứ Tư ngày 13/09 16h-16h45
8 LH B2 Thứ Năm ngày 14/09 16h-16h45
9 KTDL Thứ Ba ngày 19/09 16h-16h45
10 LH C2 Thứ Tư ngày 20/09 16h-16h45

Thông tin về Tổ Đào tạo

Bài viết tương tự

unnamed

Thông báo xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 – 2021

Thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của …