Bài viết mới nhất

Truyền thông và tiếp thị Du lịch hiệu quả cho 2021

1754-infographic-231220-04

Covid-19 đã thay đổi suy nghĩ của các nhà tiếp thị du lịch về cách họ có thể kết nối với khách du lịch và mở đường cho sự phục hồi. Expedia Group Media Solutions gần đây đã thực hiện một nghiên cứu với Đối tác Nghiên cứu Northstar trên …

Xem tiếp »