Bài viết mới nhất

Lịch tuần 4 tháng 10 năm 2021(Từ ngày 25/10/2021-31/10/2021)

lich-ct-204x175-204x175

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 25-10-2021 14:00 Đại học Huế làm việc với các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc   – Hiệu trưởng Trường Du lịch; Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Lịch tuần 3 tháng 10 (Từ 18/10/2021-24/10/2021)

lich-cong-tac-204x175

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Thời gian Giờ Thứ bảy, 23-10-2021 08:00 Vòng chung kết cụm Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2021 (hình thức trực tuyến) – Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2021 …

Xem tiếp