porn videos
hot gay porn
hdporn
gay sex videos
cartoon network porn
gay porn

Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Wednesday, Jan 28th

Last update:07:46:31 PM GMT

You are here: Trang chủ
nam-moi-2015
Giới thiệu chung về Khoa Du Lịch

Giới thiệu chung về Khoa Du Lịch


 

Khoa Du lịch - Đại Học Huế là một đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Đại Học Huế được xây dự...

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2014

 

Khoa Du lịch tuyển sinh năm 2014 như sau:

Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoàng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế.

Điện th...

Quy chế đào tạo

Điều 16. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Mỗi học kỳ, Trường sẽ tổ chức 1 kỳ thi chính (thi lần 1) ...

V/v hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH&CN năm 2013 và xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH&CN năm 2013 và xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014

Căn cứ vào...

THÔNG BÁO Về việc kiểm tra thông tin tốt nghiệp của sinh viên K43

THÔNG BÁO Về việc kiểm tra thông tin tốt nghiệp của sinh viên K43

ĐẠI HỌC HUẾ                                                                                    CỘNG H...