Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2020-2021

Tổ Đào tạo – CTSV thông báo danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2020-2021.

Sinh viên xem danh sách tại đây:

Thông tin về Tổ Đào tạo

Bài viết tương tự

unnamed

Thông báo xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 – 2021

Thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của …