Tổ chức năng

Tổ TCHC

hanhchinh

 Tổng quan Tổ Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Khoa trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Khoa trưởng giao quản lý viên chức, người lao động …

Xem tiếp »

Tổ KH&HTQT

htqt

Tổng quan           Song song với hoạt động đào tạo tại cơ sở, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng được chú trọng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế.           Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ ưu tiên được …

Xem tiếp »

Tổ Đào tạo – CTSV

daotao

Tổng quan            Tổ ĐT – CTSV hiện nay có 7 cán bộ, công nhân viên chức, lao động cơ cấu gồm một tổ trưởng và một tổ phó. Tổ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo đại học bao gồm: Xây dựng mục tiêu, …

Xem tiếp »