Trang chủ / Đào tạo

Đào tạo

Lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021

lich-thi

KẾ HOẠCH Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (Đợt 2)      Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Khoa Du lịch – Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ I năm học …

Xem tiếp »