Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Bộ môn / Bộ môn – Quản lý sự kiện & Marketing

Bộ môn – Quản lý sự kiện & Marketing

1. Giới thiệu bộ môn:

      Khoa Du lịch trực thuộc Đại Học Huế được thành lập theo quyết định 020/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế vào ngày 14/1/2008, theo sau sự phát triển đó là sự thành lập của Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ vào tháng 2/2013. Tuy mới thành lập 4 năm nhưng hiện nay Bộ môn Quản lý sự kiện đã có 20 giảng viên, trong đó có 1 Phó giáo sư, 1 Nghiên cứu sinh, 7 Thạc sĩ.

        Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing ra đời nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Khoa Du lịch – Đại học Huế, cụ thể là Bộ môn đang đảm nhận đào tạo khối sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ, Tổ chức Quản lý sự kiện và Quản trị Quan hệ công chúng và các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ.

* Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

  • Tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch được giao và theo đúng mục tiêu, chương trình đào tạo các chuyên ngành được cho phép.
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh Marketing, Tổ chức sự kiện và PR.
  • Thực hiện các dịch vụ như nghiên cứu thị trường, tổ chức sự kiện, đào tạo kỹ năng cho sinh viên và doanh nghiệp, kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo và theo quy định của pháp luật.
  • Mở rộng hoạt động liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo khác nhằm phát triển các phương thức đào tạo.
2. Nhân sự bộ môn
STT Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị Thông tin cá nhân
1  Bùi Thị Tám GVCC PGS. TS Chi tiết
2  Lê Minh Tuấn Phụ trách Bộ môn ThS Chi tiết
3  Nguyễn Thị Thanh Thủy GV NCS  Chi tiết
4  Nguyễn Thị Thanh Thảo GV ThS Chi tiết
5  Nguyễn Thùy Trang
GV ThS  
6  Trần Đào Phú Lộc GV CN Chi tiết
7  Nguyễn Đoàn Hạnh Dung GV CN Chi tiết
8  Đinh Thị Khánh Hà GV CN Chi tiết
9  Lê Thị Hà Quyên GV CN Chi tiết
10  Hoàng Thị Huế GV CN  Chi tiết
11  Cao Hữu Phụng
Bí thư Đoàn
ThS Chi tiết
12  Trần Ngọc Quyền GV ThS Chi tiết
13  Trương Thị Thu Hà GV ThS Chi tiết
14  Võ Ngọc Trường Sơn GV ThS Chi tiết
15  Nguyễn Hoàng Tuệ Quang GV CN Chi tiết 
16  Bùi Thiên Nga GV CN  
17  Lê Hà Minh Nhật GV CN Chi tiết
18  Nguyễn Bình GV CN  Chi tiết
19  Dương Thủy Tiên GV CN  Chi tiết
20  Nguyễn Thị Như Quỳnh GV CN  

 

Thông tin về admin

Bài viết tương tự

bomon_ict

Bộ môn – CNTT&TT trong Du Lịch

1. Giới thiệu bộ môn:           Bộ môn Công nghệ thông tin & Truyền thông …