Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Bộ môn / Bộ môn – Khách sạn nhà hàng

Bộ môn – Khách sạn nhà hàng

1. Giới thiệu bộ môn

         Cùng với sự thành lập của Khoa Du lịch – Đại học Huế theo Quyết định 020/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế vào ngày 14/01/2008, Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng là một trong những bộ môn đầu tiên ra đời, chịu trách nhiệm quản lý chuyên ngành “Quản trị kinh doanh du lịch”. Đây là một trong hai chuyên ngành đầu tiên được tiến hành đào tạo tại Khoa. Với vai trò này, bộ môn Khách sạn – Nhà hàng đảm trách hai nhiệm vụ chính song song là đào tạo sinh viên chuyên ngành “Quản trị kinh doanh du lịch” và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo do bộ môn đảm trách, đảm bảo nội dung giảng dạy, chất lượng các học phần và mục tiêu đào tạo của chuyên ngành.
  • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng và các lĩnh vực liên quan khác.
  • Mở rộng liên kết với doanh nghiệp du lịch, dịch vụ uy tín nhằm tạo cơ hội thăm quan thực tế và thực tập cho sinh viên, đảm bảo mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp.

3. Đội ngũ giảng viênksnh

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Thông tin cá nhân
1  Trần Thị Ngọc Liên TS Trưởng Bộ môn Chi tiết
2  Nguyễn Đức Cường PGS.TS GV Chi tiết 
3  Châu Thị Minh Ngọc Th.S Phó Trưởng Bộ môn Chi tiết
4  Đoàn Lê Diễm Hằng
ThS GV
5  Phạm Đinh Khang ThS GV  Chi tiết
6  Hoàng Thị Quý Phương NCS GV Chi tiết
7  Đàm Lê Tân Anh Th.S GV Chi tiết
8  Đào Thị Minh Trang  Th.S GV Chi tiết
9  Dương Ngọc Chi CN GV

Thông tin về admin

Bài viết tương tự

bomon_ict

Bộ môn – CNTT&TT trong Du Lịch

1. Giới thiệu bộ môn:           Bộ môn Công nghệ thông tin & Truyền thông …