Trang chủ / Khảo thí

Khảo thí

Thông báo v/v tổ chức đăng kí lớp riêng các học phần GDTC học kì 2 năm học 2020-2021

unnamed

Thông báo v/v tổ chức đăng kí lớp riêng các học phần GDTC học kì 2 năm học 2020-2021: Các bạn CẦN CẢI THIỆN điểm các học phần GDTC chưa hoàn thành, các bạn không đăng ký vào lớp các ngày trong tuần thì đăng ký vào link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenq2FTMyZn8mDUcBbJ6LuhH6o1g_jIyoERz8OH66Lb41-GMw/viewform?fbclid=IwAR1iiz6Hk5Bl1a_j-pt4HzW0xjDucxVfDxTy4YMt_nQQYjrzLWwAZcDg9_4 để đăng ký …

Xem tiếp »

Báo cáo công khai năm học 2020-2021

images

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (bieu-17). 2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học (bieu-18). 3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học (bieu-19). …

Xem tiếp »